Ắc quy theo xe

CTKM tháng 12/2016

Mua 10 thùng N30Z tặng 1 thùng cùng loại.
Mua 10 bình N200Z tăng 1 bình cùng loại.
Áp dụng cho toàn hệ thống Nhà phân phối và chuỗi nhượng quyền PowerLand.

 

Bài viết khác